Zameranie

Spracovanie LD-PE, HD-PE, PP-KX, PA-PE, PET a PAP materiálov. Požiadavky splníme v celom rozsahu od cenovej ponuky a prípravy grafických návrhov cez potlač až po výrobu finálnych obalov a expedíciu tovaru k zákzníkovi. To všetko v bezkonkurenčných dodacích termínoch.

Priority

Spokojnosť zákazníka s kvalitou a flexibilitou, s ktorou pristupujeme k riešeniu a splneniu všetkých požiadaviek. Bohaté skúsenosti v tejto oblasti čerpáme z dlhoročného pôsobenia na slovenskom aj zahraničnom trhu. Sme držiteľom certifikátu kvality
ISO 9001:2015.

Produkty

Obaly z uvedených druhov materiálov (vrecká, vrecia, fólie do baliacich automatov) sú určené na balenie spotrebného tovaru, potravín, ale aj iných druhov tovarov. Ponúkame aj široký sortiment doplnkových produktov pre Vaše prevádzky ako prieťažné fólie, lepiace, viazacie a výstražné pásky...

Inovácie

Pre neustále zvyšovanie kvality našich výrobkov.

Ekológia

Ochrana životného prostredia je našou prioritou.